door
Marc van der Heijden
30
July
,
2021
Blog

KONE KIEST VOOR BEE IN BALANCE BIJENHABITAT OP BEDRIJVENTERREIN FOREPARK

Heel Nederland gaat zorgen voor bijen. Met BEE IN BALANCE springt Marc van der Heijden, VNO NCW groene groeier van het eerste uur, in de bres voor de met uitsterven bedreigde bijen.

Driekwart van al het voedsel is afhankelijk van dierlijke bestuiving. In andere woorden: zonder bijen geen eten. Met BEE IN BALANCE springt Marc van der Heijden, groene groeier van het eerste uur, in de bres voor de met uitsterven bedreigde bijen. Door habitats, leefomgevingen afgestemd op de behoeften van bijen, op bedrijventerreinen. Sam Groen, facility manager bij KONE, wil op die manier Forepark verduurzamen.

Duurzaam ondernemen komt bij Van der Heijden recht uit het hart. Als oprichter van TRIBOO, dat afval omtovert tot circulaire kantoormeubelen, en EverUse, de eerste circulaire isolatiefabriek ter wereld, sloot Van der Heijden zich als een van de eerste ondernemers aan bij het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB Nederland. Zoals voor zoveel ondernemers stopte het werk anderhalf jaar geleden plotseling door het uitbreken van corona. “Ineens zat ik thuis en moesten bestaande plannen de ijskast in,” vertelt hij. “Mijn grote hobby is tuinieren. Ik keek naar de tuin en zag eigenlijk een reflectie van mezelf. De tuin was verwilderd, te lang was er weinig liefde en aandacht aan besteed. Toen in de eerste zes weken van de coronacrisis alles dicht was, heb ik me op de tuin gestort en vond mijn nieuwe missie: het redden van de bij. Ik dacht dat het met afval ernstig gesteld was, maar de bij is er nog veel slechter aan toe.”

‘We begrijpen de waarde van de bij niet meer’

“Wij bouwen zonder rekening te houden met de bijenpopulaties,” vervolgt Van der Heijden. “Landbouwgrond ziet eruit als een groene Sahara. Steden en bedrijventerreinen lijken steeds meer op betonnen jungles. Minder en minder ruimte en voedsel voor bijen, waardoor de populatie terugloopt en meerdere soorten met uitsterven worden bedreigd. Als de bij van onze planeet verdwijnt, kan de mens nog maar enkele jaren overleven. Dat is een quote van Albert Einstein. We begrijpen de waarde van de bij niet meer. Geen bijen meer betekent geen bestuiving meer, geen planten meer, geen dieren meer, geen mensen meer. Alles draait in ons kapitalistische systeem om geld en businessmodellen. Reddingsacties voor de bijen bestaan te vaak uit administratieve en digitale werkelijkheden. We ‘liken’ bijen vanachter een computerscherm. De bij krijgt er niks voor terug, behalve gif op datgene wat hij moet bestuiven. Met BEE IN BALANCE maken we mogelijk dat heel Nederland gaat zorgen voor bijen.”

Forepark

Waardering voor de bij en ruimte om te leven en te werken. Dat is de inzet van Van der Heijden. De eerste BEE IN BALANCE bijenhabitat is in januari dit jaar aangelegd in Woubrugge. Met kranen zijn fruitbomen binnengetakeld. Er is veel interesse van bedrijven in de aanleg van habitats, onder meer van verzekeraar Allianz en liftenbedrijf KONE. Sam Groen is facility manager bij KONE wil het terrein  verduurzamen door een omgeving voor bijen aan te leggen. “Op het terrein van KONE op het Forepark in Den Haag hebben we in een eerder stadium een binnentuin gecreëerd, in eerste instantie voor onze medewerkers. Aan de andere kant van  het terrein creëren we nu een plek voor bijen: er wordt een bijenkast neergezet en het groen wordt aangepakt. Binnen enkele weken wordt de habitat aangelegd. Er zal nog wel wat onwetendheid zijn bij onze medewerkers. Vliegen die bijen dan niet in mijn boterham of colablikje? Mensen vergeten weleens dat bijen heel anders zijn dan wespen. Ik weet zeker dat de aanleg van deze habitats een enorm waardevolle toevoeging zijn aan onze duurzaamheidsplannen. We zitten ook in de Vereniging Beheer Forepark. Wanneer het bij ons een succes blijkt, kan het zomaar dat andere bedrijven dit ook omarmen. Wij zijn nu begonnen met een kast, maar denken de komende jaren ook nog wel uit te breiden. Dit is pas de eerste stap.”

CAO voor bijen

Ook voor Van der Heijden is dit pas het begin. “Er zijn zoveel grijze bedrijventerreinen en kantoorgebouwen. Daarvan gaan we florerende bijenhabitats maken. Voor alle bedrijven en omgevingen zijn oplossingen te bedenken. Allianz zit in Rotterdam op tien hoog op de Coolsingel. Daar gaan we ook een habitat bouwen. Normaal gesproken zitten bijen ook hoog. Geen probleem dus. We moeten ons denken veranderen. Een hele grote groep in onze samenleving die van essentieel belang is voor ons voortbestaan, valt buiten de boot. Bijen worden niet betaald voor hun arbeid, de leefgebieden worden steeds kleiner, ze moeten werken in giftige en verontreinigde omgevingen en na ongeveer 2, 3 weken hard werken zijn ze dood. Een CAO voor bijen is een serieus ander spoor, waarmee we de leefomgeving voor bijen willen verbeteren. We hebben een oproep gedaan aan politiek Den Haag.”

BEE IN BALANCE doet eerst een scan bij het bedrijf en heeft 5 mogelijke habitats. Van bijenkasten en bijgebouwen tot een grondpakket met gezond zand oplopend en aanleg van planten, bloemen en zelfs bomen.

Marc van der Heijden spreekt op 28 september op de Groene Groeiersbijeenkomst over het verduurzamen van bedrijventerreinen.

Marc van der Heijden

Join the community

Bedankt! Je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief
Zzz! Er is iets misgegaan.