Stappenplan

#02

Ideeën en wensen

Wat zijn de wensen? Welk budget is er? En welk deel van het terrein of gebouw veranderen we in bijenhabitat?

De volgende stap

#03

Ontwerp

We vertalen de ideeën en wensen in praktische plannen, kosten en een visuele presentatie.