door
Quinty van Drie
19
April
,
2022
Blog

Persbericht: Een cao voor bijen

Persbericht. Bee in Balance, werkgever van ruim 10 miljoen bijen, en de Vakbond voor Dieren ondertekenen vandaag een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). In deze CAO zijn onder andere afspraken vastgelegd over de huisvesting, de arbeidsomstandigheden en de beloning die de bijen voor hun werk ontvangen.

De werkgever, Bee in Balance, is een bouwbedrijf dat bouwt en zorgt voor bijen. Meer dan de helft van alle bijensoorten staat op de rode lijst. Om de arbeidsomstandigheden van de bij te verbeteren en een gezonde toekomst te faciliteren is de cao opgesteld,’ vertelt Quinty van Drie, directeur bij Bee in Balance.

De werknemers, de bijen, zijn in de onderhandeling vertegenwoordigd door de Vakbond voor Dieren. Voorzitter Marjolein de Rooij: ‘Het belang van dieren wordt in een commerciële omgeving altijd ondergeschikt gemaakt aan het bedrijfsbelang. In de Wet dieren is dit zelfs wettelijk zo geregeld. Middels het afsluiten van een CAO wordt het belang van de werkende dieren nadrukkelijk meegewogen, zoals dat bij menselijke werknemers ook het geval is. Het recht op een veilige werkomgeving, een fatsoenlijke beloning en lichamelijke integriteit is iets waar wij in de onderhandelingen nadrukkelijk aandacht voor vragen.’

De CAO voor bijen bevat vergelijkbare onderdelen als een cao voor menselijke werknemers. Zo wordt er onder andere gekeken naar werktijden, leefomgeving en ziekteverzuim. Bijenverzorgers krijgen gedurende hun opleiding een cursus bijentaal. Aan het gezoem van een volk kan je heel veel opmaken. De werkplek is gif en vrij van chemicaliën en bijen krijgen de volledige autonomie om zelf haar werktijden te bepalen. En bij conflicterende belangen geldt dat het welzijn van de bij leidend is.

Eén van de grootste problemen waar bijen vandaag de dag mee kampen is gebrek aan voedsel. ‘Het juiste voedsel aanplanten voor bijen is een heel belangrijk onderdeel in de cao. Er zijn zoveel verschillende soorten bijen die vaak afhankelijk zijn van een bepaalde plant. Zo is de andoornbij afhankelijk van salie of kattenkruid. Wil je zo’n soort bij helpen, dan moet je er wel de juiste habitat voor bouwen. Daarom werken we met ecoloog-hoveniers. Zij weten precies hoe planten en dieren zich verhouden in een habitat’, aldus Marc van der Heijden, directeur van Bee in Balance. De Vakbond voor Dieren zorgt voor naleving van dit soort afspraken.

Voordat Bee in Balance start met de bouw van een bijenoase, maakt ze een scan van de omgeving. Hieruit komt naar voren welke bijen er leven, welke bloemen en planten er al staan en in welke periode deze bloeien. Op basis daarvan bouwen zij de habitat zodat bijen het hele seizoen door voedsel hebben. De Vakbond voor Dieren wordt bij het gehele proces betrokken en krijgt voldoende mogelijkheid om de afspraken in de CAO in de praktijk te controleren

Bee in Balance – het eerste bouwbedrijf dat bouwt en zorgt voor bijen

Bee in Balance verandert op radicale wijze bedrijfsterreinen en gebouwen van betonnen jungle en groene Sahara in bijenoases. Hier huisvest ze bijen op dezelfde professionele manier als mensen zodat zij gezond en veilig kunnen werken, wonen, rusten, slapen en plezier maken. Deze kleurrijke landjes vormen de verbindingswegen in de natuur inclusieve stad. Met deze missie zorgt Bee in Balance ervoor dat de bij haar waardevolle plek terug krijgt in onze maatschappij en de ruimte krijgt die ze verdient.  

Vakbond voor Dieren

De Vakbond voor Dieren streeft naar (erkenning en) het verbeteren van arbeidsomstandigheden van werkende dieren in de commerciële dierhouderij door het toekennen van (een vorm van) arbeidsrechten voor werkende dieren. Dieren zijn levende wezens met gevoel en zijn heel goed in staat om hun stem te laten horen. Je moet alleen wel naar ze luisteren. Daarom werken wij ook aan het verbeteren van de communicatie tussen werkgever en werknemer. www.vakbondvoordieren.nl

Over de cao

De bijencao is de collectieve arbeidsovereenkomst tussen de bijen van Bee in Balance en de Vakbond voor Dieren. Aan de cao werken verschillende experts uit de markt mee, zoals Groene Cirkels Bijenlandschap, IVN, NL Greenlabel en Naturalis.

Bekijk de cao
Quinty van Drie

Join the community

Bedankt! Je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief
Zzz! Er is iets misgegaan.