door
Marc van der Heijden
19
May
,
2021
Blog

Waarom hebben bijen geen cao?

Ze worden niet betaald voor hun arbeid, de leefgebieden worden steeds kleiner, ze moeten werken in giftige en verontreinigde omgevingen en na ongeveer 2 a 3 weken hard werken zijn ze dood.

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst, waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan zoals loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Met een cao is een mens beter af, zorgt voor betere afspraken, geeft rust op de arbeidsmarkt en voorkomt conflicten doordat de na te komen verplichtingen naar elkaar toe helder zijn.

Maar een hele grote groep in onze samenleving, die van essentieel belang is voor ons voortbestaan, valt buiten de boot. Ze hebben geen CAO. Ze worden niet betaald voor hun arbeid, de leefgebieden worden steeds kleiner, ze moeten werken in giftige en verontreinigde omgevingen en na ongeveer 2 à 3 weken hard werken zijn ze dood. Dit volk leeft in verborgen slavernij. Ze zijn onze beste vrienden, de bijen. Het wordt tijd dat deze belangrijke inwoners van onze maatschappij opnieuw een waardige plaats krijgen waarin afspraken gemaakt worden om hun en ons voortbestaan te garanderen.

Marc van der Heijden

Join the community

Bedankt! Je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief
Zzz! Er is iets misgegaan.