door
Marc van der Heijden
11
May
,
2022
Blog

Interview Logistiek Vastgoed Nederland - Hoe voeden we 10 MILJARD mensen in 2050

Alle bedrijfsterreinen in Nederland veranderen van levenloze betonnen jungle naar florerende kleurrijke bijenhabitat

Alle bedrijfsterreinen in Nederland veranderen van levenloze betonnen jungle naar florerende kleurrijke bijenhabitat

Nederland hoort als het gaat over logistiek bij de absolute top van de wereld. Dit zie je terug in de Logistics Performance Index van de Wereldbank en in onze omgeving op de bedrijfsterreinen die vol gebouwd staan met grote loodsen vol met goederen die 24/7 van A naar B worden gebracht. Waar we het een stuk minder goed doen is op het gebied van biodiversiteit. In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, afgenomen tot circa 15% van de oorspronkelijke situatie. Het verlies aan biodiversiteit is daarmee aanzienlijk groter dan elders in Europa en de wereld.

ONZE BELANGRIJKSTE PARTNERS IN BUSINESS

Zou het niet mooi zijn als de florerende logistieke sector serieus anders zou gaan kijken naar haar huisvesting. Niet als compensatie voor het vernietigen van de leefomgeving van miljoenen insecten, niet een leuk bijenhotelletje plaatsen omdat dit in BREAAM weer een punt extra oplevert, niet digitaal een volwassen boom planten in de render van de architect die in de praktijk nooit gepland zal worden. Maar vanuit een nieuw moreel kompas beslissingen nemen die echt rekening houden met de randvoorwaarden die van essentieel belang zijn voor het voortbestaan van de workforce die er voor zorgt dat er elke dag weer vrachtwagens vol naar de winkels rijden? Onze belangrijkste partners in business, de bestuivers, de bijen.

BIJEN HUISVESTEN OP DEZELFDE PROFESSIONELE MANIER ALS MENSEN

Marc van der Heijden en Quinty van Drie, directie van Bee in Balance, het eerste bouwbedrijf voor bijen ter wereld, vinden dat er anders gebouwd moet gaan worden op de bedrijfsterreinen in Nederland. “Door de manier waarop mensen bouwen kampen de bijen, verantwoordelijk voor het bestuiven van ons eten, met een enorm gebrek aan voedsel, ruimte en een veilige werk en leefomgeving. Hierdoor is de bijenpopulatie drastisch afgenomen en staan nu 55% van alle soorten op de rode lijst” aldus Marc van der Heijden.

“In Nederland leven zo’n 350 verschillende soorten bijen,” vertelt Quinty. “Al deze bijen hebben hun eigen voorkeur voor huisvesting en voedsel. Er zijn bijen die afhankelijk zijn van één plantensoort en bijen die minder kieskeurig zijn. De ene bij nestelt graag in de grond terwijl de ander haar eitjes legt in riet.” Bee in Balance maakt een scan van de omgeving om in kaart te brengen welke bijen er wonen en welke drachtplanten er al staan. Op basis van deze uitkomsten wordt de bijenhabitat  vervolgens ingericht met de juiste samenstelling aan gezonde grond, bloemen, planten en bomen die perfect op de omgeving en voorkeuren van de bijen aansluiten. De bloeiperiodes van verschillende soorten bloemen, planten en bomen wisselen elkaar af zodat bijen het hele jaar door voedsel hebben. Elke m² land is 100% biologisch en gifvrij. De volwassen bomen en planten zijn van formaat en leveren hetzelfde jaar nog voedsel aan bijen. De bijgebouwen bestaan uit verschillende modulaire constructies en architectonische vormen en bieden allerlei soorten bijen een warm welkom.

BIJENCAO ALS UITGANGSPUNT VOOR BOUWEN VAN EEN GEZONDE EN VEILIGE WERKOMGEVING

Bijencao “We moeten ons denken veranderen en ons anders gaan gedragen richting bestuivers,” zegt Marc. “Bijen vormen een grote “workforce” in onze samenleving die van essentieel belang is voor ons voortbestaan. Maar als het gaat over gezond en veilig werken vallen ze buiten de boot. Ze worden niet betaald voor hun arbeid, de leefgebieden worden steeds kleiner, ze moeten werken in giftige en verontreinigde omgevingen en na ongeveer 2 à 3 weken hard werken zijn ze dood.” Om het leven van de bij structureel te verbeteren werd op 19 april 2022 in Naturalis de eerste bijenCAO ter wereld geformaliseerd. Een belangrijk document wat is opgesteld door Bee in Balance (werkgever van 10 miljoen medewerkers) in samenwerking met vakbond voor dieren en toonaangevende bijenexperts. In deze CAO zijn onder andere afspraken vastgelegd over de huisvesting, de arbeidsomstandigheden en de beloning die de bijen voor hun werk ontvangen. De bijencao geeft de juiste handvatten om bedrijfsterreinen en –gebouwen zo bijvriendelijk mogelijk in te richten. Het geeft zekerheid doordat verplichtingen naar elkaar toe helder zijn en voorkomt conflicten. Op deze wijze krijgt de bij een stem en wordt haar belang gewaarborgd.

BOUWEN, ZORGEN EN LEREN ZORGEN VOOR BIJEN

De professionele bijenverzorgers van Bee in Balance zorgen ervoor dat alle randvoorwaarden voor een gezonde en veilige omgeving uit de bijencao ook na de bouw worden nageleefd. Als de opdrachtgever zelf een actieve rol wil spelen bij het zorgen voor bijen dan biedt Bee in Balance workshops en een opleidingsprogramma tot bijenverzorger aan voor medewerkers zodat iedereen

kan gaan zorgen voor bijen.

INVESTEER IN HET LEVEN ZELF, HET VOORTBESTAAN VAN DE BIJ IS EEN BUSINESSMODEL

Bee in Balance helpt ondernemers om duurzaamheid zichtbaar te maken op het eigen terrein en gebouw. De aanleg van deze kleurrijke landjes creëert waarde voor de onderneming op allerlei vlakken. Het aanleggen van een Bee in Balance bijenhabitat is ook een praktische toepassing voor het verduurzamen van je bedrijfsvoering door te voldoen aan SDG15, NL Green Label, BREEAM en LEED certificeringen.

Quinty sluit af: “Met een realistische duurzame propositie investeren in het leven. Zo redden we samen de bij.”

Marc van der Heijden

Join the community

Bedankt! Je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief
Zzz! Er is iets misgegaan.
Also Read
No items found.
Also Read
No items found.