door
Marc van der Heijden
19
May
,
2021
Blog

BEE IN BALANCE EN BEE LIFE SPRINGEN SAMEN IN DE BRES OM DE BIJ TE REDDEN

Door het bundelen van de krachten zijn Quinty en Marc in staat in de gehele randstad professioneel te zorgen voor bijenvolken.

Bee in Balance en BeeLife springen samen in de bres om de bij te redden. De oprichters Marc van der Heijden (Bee in Balance) en Quinty van Drie (BeeLife) vinden dat we bijen op dezelfde manier moeten huisvesten als mensen. “Grijze bedrijfsterreinen waar niks mee wordt gedaan, kunnen we eenvoudig veranderen in een insect vriendelijke omgeving. Tegels eruit, groen erin. We creëren  gezonde leefgebieden voor insecten waarbij bodem, planten en woonruimte in de vorm van een bijenkast of insectenhotel samenkomen in een florerende habitat,” vertelt Marc “Het doel is helder: de bij krijgt weer een waardevolle autonome plek in onze maatschappij en die gaan wij bouwen.”.

Het gaat niet goed met de bij. Dat is een feit. Maar weinig mensen beseffen dat drie van elke vier happen die we eten, te danken is aan bijen. Wat wij als mens allemaal dankbaar terug doen voor de gratis service die bijen voor ons mensen verrichten is iets minder florissant. Mensen vergiftigen de voedselbronnen van bijen en ontnemen ze leefgebieden.

“Dit kan zo niet langer doorgaan,” vertelt  Quinty van Drie. Als dochter van een imker is zij haar hele leven al omringd door bijen. Haar vader is imker, haar vaders vader is imker en de generaties voor hen waren ook imker. Op een bepaald moment kwam zij erachter dat er helemaal niet zoveel bijen meer zijn en dat de helft van de 350 verschillende soorten op de rode lijst staan. “Daar moeten we iets aan doen! We weten allemaal dat het slecht gaat met de biodiversiteit in de wereld, maar de stap naar écht handelen blijft liggen,” stelt zij

Veel insecten trekken naar de stad omdat de omstandigheden daar beter zijn dan op het platteland. “Waarom plaatsen we geen bijenkasten bij bedrijven?” dacht Quinty. Organisaties geven invulling aan hun duurzaamheidbeleid, de bijenvolken doen het beter in verstedelijkt gebied én mensen leren op een ongedwongen manier kennis maken met deze prachtige en nuttige insecten.

In 2018 startte zij BeeLife waarmee ze bijenkasten bij bedrijven plaatsen.. Elk bezoek aan de bijenkast creëert impact. Het mooie van bijenkasten bij bedrijven plaatsen is dat je ook de mensen bereikt die in eerste instantie niet zoveel met biodiversiteit hebben of bang zijn voor bijen. Op een ongedwongen manier een kijkje in de bijenkast én honing van je eigen bijen uit je eigen omgeving proeven draagt bij aan de beleving. Je merkt dat juist de mensen die in eerste instantie er niet zoveel mee hebben, de personen zijn die hun tuin vol planten met insect vriendelijke struiken en bloemen.

De achtergrond van Marc van der Heijden is anders, als zoon van een verhuizer was hij vroeger omringd door heel veel verhuisdozen. Zijn vader was verhuizer en zijn vaders vader was ook al verhuizer. Marc heeft als hobby tuinieren en vindt planten die vruchten dragen het leukst. Dankzij het tuinieren, raakte hij geïnteresseerd in de bij en kwam er achter dat de bij met uitsterven wordt bedreigd. Vanuit dit gevoel ontstond de noodzaak om actie te gaan ondernemen. Hij wil een fundamentele systeemverandering in beweging zetten om er voor te zorgen dat de bij weer een waardevolle plek terug krijgt in een maatschappij die nu draait op geld verdienen, lineaire business modellen en administratieve werkelijkheden. Hij ging in opleiding om imker te worden en zette in januari van dit jaar BEE IN BALANCE op om bijen net zo te gaan huisvesten als mensen. En als het aan Marc ligt komt er voor bijen ook een CAO. Momenteel werken alle bijen gratis voor mensen en doen we eigenlijk heel erg weinig voor de bijen om te zorgen voor goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Het wordt hoog tijd dat dit verandert.

Hij wil samen met ondernemers impact maken en iets tastbaars terug geven aan het Nederlandse landschap. Met ecologische en biologische kennis zijn verschillende BEE IN BALANCE habitatten samengesteld die eenvoudig per m2 kunnen worden afgenomen. Deze leefgebieden zijn zorgvuldig ontwikkeld voor bijen zodat er ruimte is om te wonen, werken, eten, drinken, recreëren, liefhebben en rusten. Door de juiste samenstelling van bodem, planten, bloemen en huisvesting wordt een thuis gecreëerd. De bedrijfsterreinen en gebouwen worden getransformeerd van betonnen jungle en groene Sahara naar florerende bijen habitat.

Door het bundelen van de krachten zijn Quinty en Marc in staat in de gehele randstad professioneel te zorgen voor bijenvolken. Het is zelfs mogelijk om een bijenvolk te adopteren als je als ondernemer geen geschikte ruimte hebt maar wel een bijdrage wilt leveren. Deze bijen worden dan verzorgd op de terreinen van BeeLife en Bee in Balance. De honing wordt dan na het oogsten op het bedrijf gebracht als gezonde en lekkere aanvulling bij de thee of op het menu van de kantine of bedrijfsrestaurant.

Wil jij ook een bijdrage leveren en je inzetten voor de bij en haar leefgebied? Kijk op www.beeinbalance.nl of www.beelife.nl

Marc van der Heijden

Join the community

Bedankt! Je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief
Zzz! Er is iets misgegaan.